• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • I info@muayene.co
trarbgzh-TWenfrkadefaru

ЕМС тестове за лабораторни и измервателни инструменти

Най-важните теми в електротехниката и електрониката са електромагнитните смущения и електромагнитната съвместимост. Особено в схемотехниката тези два въпроса определено са в дневния ред. Въпреки това, ако има някакви неразпознати условия в проекта, те също се откриват по време на изпитванията за електромагнитна съвместимост (ЕМС).

Тези тестове се извършват за определяне на причините за ниска производителност, влошаване на качеството и подобни проблеми, причинени от електромагнитни вълни, излъчвани от електрически и електронни устройства, системи или оборудване по време на експлоатацията им. В ежедневния живот има много неразпознати ситуации. Въпреки че вече не е проблем, доскоро мобилните телефони бяха помолени да бъдат изключени при междуградски пътувания. Мобилният телефон звъни, докато гледате телевизия, екранът ще бъде разбран чрез движение. Дори и днес самолетите са длъжни да изключват мобилните телефони. Всички тези събития са проблеми с електромагнитната съвместимост.

Този проблем се среща за първи път по време на Втората световна война. Когато се изследва източникът на проблемите, се установи, че военните комуникационни системи влияят на летателните системи на самолета и водят до неочаквани резултати. Впоследствие в тези години се появиха първите стандарти за електромагнитна съвместимост. Заедно с развиващите се технологии, тези стандарти са силно развити и държавите трябва да правят правни договорености. Факт е, че електрическите и електронните системи влияят взаимно, но ефектите на тези системи върху човешкото здраве не са напълно разкрити, въпреки че съществуват някои съмнения.

В този период на непрекъснато развитие на технологиите тестовете за електромагнитна съвместимост станаха необходимост. Това изискване се прилага и за всички изпитвателни, измервателни и инспекционни устройства, използвани в лаборатории, работещи в различни области. За да получат точни, надеждни, висококачествени и точни резултати от тези устройства, тези устройства трябва да работят, без да засягат помежду си. Лабораторните измервателни устройства също стават все по-чувствителни и здравето на тестовете зависи от правилната работа на тези устройства.

В рамките на изпитванията за електромагнитна съвместимост на лабораторни измервателни уреди се извършват както изпитвания на емисии, така и изпитвания за устойчивост на тези устройства. И в двата случая се вземат предвид и електромагнитните вълни, излъчвани от въздуха и излъчвани през кабелите, към които са свързани.