• +90 212 702 00 00
 • +90 532 281 01 42
 • I info@muayene.co
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Изпитвания за строителни материали

На неотдавнашна среща, проведена от Асоциацията на индустриалците на строителни материали, беше направена оценка на ситуацията по отношение на секторите на строителството и строителните материали и беше подчертано, че в тези сектори трябва да се извършва ефективен пазарен контрол. За бъдещето на тези сектори отново беше предложено да се приеме законът за сградния фонд и да се предприемат по-конкретни стъпки. Твърди се, че процесите на градска трансформация ще трябва да бъдат преживяни отново след тридесет години, освен ако не се предприемат сериозни мерки, особено в сектора на строителните материали.

В това отношение тестовете за строителни материали, извършени от лабораториите за изпитване и проверка, са от голямо значение. Например в обхвата на циментовите тестове се правят изпитвания на якост на опън и на натиск, нормални тестове за консистенция на цимент, време за започване и приключване на изпитванията или изпитвания за смяна на обема на цимента. Изпитвания на твърди бетони, тестове за якост на натиск на цилиндрични или кубични проби, изпитване на опън при цепене на бетон, тестове за огъване на бетон, тестове за пропускливост на бетон, тестове за якост на сгъстяване на ядро, тестове за обемно тегло на бетона изпитвания, директни изпитвания на опън или изпитвания на повърхностни опън.

Днес и 2013 от Министерството на Урбанизацията в съответствие с принципите на Регламента за строителните материали и стандартите, издадени от местни и чуждестранни организации, се тестват в съответствие със строителните материали. Посочената наредба определя основните характеристики на строителните материали, регулира принципите относно декларацията за експлоатационни характеристики, обяснява критериите за поставяне на СЕ маркировка върху строителните материали и определя задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторските фирми.

Освен това настоящият регламент се основава на директивата 305 / 2011 / EU за строителните материали, публикувана в страните от Европейския съюз.

Посоченият регламент за строителните продукти също регламентира принципите за хармонизирани стандарти. Кои от тези стандарти са обяснени с Комюникето относно публикуването на технически спецификации, които ще се прилагат в рамките на Регламента за строителните материали (2017 / 01 / EU), издаден от Министерството. Междувременно тези стандарти са важни и за процесите на поставяне на маркировката СЕ върху строителните материали.

Основните изпитвания, извършени в контекста на тестовете за строителни материали, са както следва:

 • Агрегирани тестове
 • Изпитвания на естествен камък
 • Бетонни тестове
 • Изпитвания на камък
 • Изпитване на метал
 • Керамични тестове
 • Тестове за почвено изследване
 • Асфалтови тестове
 • Тестове за паркет, плочки и плочки